Điều Khoản Sử Dụng

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với website https://ketoanhaphat.com. Website này được cung cấp bởi Công ty TNHH Kế toán Phát. Bằng việc sử dụng website này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây.

2. Điều khoản chung

 • Website https://ketoanhaphat.com cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp, cá nhân.
 • Khi sử dụng website này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng này.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website.

3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

 • Người sử dụng có quyền truy cập và sử dụng website này theo các điều khoản sử dụng này.
 • Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của website.
 • Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình.
 • Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng website.

4. Quyền và trách nhiệm của Công ty TNHH Kế toán Phát

 • Công ty TNHH Kế toán Phát có quyền cung cấp, sửa đổi, bổ sung, ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên website.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng nếu người sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng này.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát có quyền sử dụng thông tin của người sử dụng cho các mục đích hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp dịch vụ, gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại.

5. Giới hạn trách nhiệm

 • Công ty TNHH Kế toán Phát không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng website này, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống, lỗi con người, hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin trên website này.

6. Giải quyết tranh chấp

 • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng website này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

7. Điều khoản chung

 • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực.

Lưu ý

 • Các điều khoản sử dụng này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản dịch, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.