Chính Sách Và Quy Định Chung

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với website https://ketoanhaphat.com. Website này được cung cấp bởi Công ty TNHH Kế toán Phát. Bằng việc sử dụng website này, bạn đồng ý với các chính sách và quy định chung sau đây.

2. Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

3. Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng website này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

 • Người sử dụng có quyền truy cập và sử dụng website này theo các điều khoản sử dụng này.
 • Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của website.
 • Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình.
 • Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng website.

5. Quyền và trách nhiệm của Công ty TNHH Kế toán Phát

 • Công ty TNHH Kế toán Phát có quyền cung cấp, sửa đổi, bổ sung, ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên website.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng nếu người sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng này.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát có quyền sử dụng thông tin của người sử dụng cho các mục đích hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp dịch vụ, gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại.

6. Giới hạn trách nhiệm

 • Công ty TNHH Kế toán Phát không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng website này, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống, lỗi con người, hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 • Công ty TNHH Kế toán Phát không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin trên website này.

7. Giải quyết tranh chấp

 • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng website này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

8. Điều khoản chung

 • Các chính sách và quy định chung này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các chính sách và quy định chung này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực.

Cập nhật lần cuối: 16/10/2023

Lưu ý

 • Các chính sách và quy định chung này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản dịch, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các chính sách và quy định cụ thể

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Kế toán Phát cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng. Thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.
 • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ.
 • Bảo vệ quyền lợi của Công ty TNHH Kế toán Phát và của người sử dụng.

Công ty TNHH Kế toán Phát sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng với các bên thứ ba trừ các trường hợp sau:

 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Kế toán Phát, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ email,…
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Người sử dụng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu chúng tôi ngừng gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại.