Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn bạn đã truy cập website https://ketoanhaphat.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của bạn như:

 • Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ,… khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin về hoạt động của bạn trên website, chẳng hạn như các trang bạn đã truy cập, nội dung bạn đã xem,…
 • Thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập website, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành,…

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn theo yêu cầu.
 • Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại của chúng tôi.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và của bạn.

3. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Mã hóa thông tin cá nhân khi truyền tải trên mạng.
 • Lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ an toàn.
 • Hạn chế truy cập thông tin cá nhân của bạn cho các nhân viên có thẩm quyền.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ email,…
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

5. Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu chúng tôi ngừng gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại.

Để thực hiện các quyền này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được đăng tải trên website.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.

8. Microsoft Disclosures

“We partner with Microsoft Clarity and Microsoft Advertising to capture how you use and interact with our website through behavioral metrics, heatmaps, and session replay to improve and market our products/services. Website usage data is captured using first and third-party cookies and other tracking technologies to determine the popularity of products/services and online activity. Additionally, we use this information for site optimization, fraud/security purposes, and advertising. For more information about how Microsoft collects and uses your data, visit the Microsoft Privacy Statement.”