Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc – Quy Định, Mức Đóng Và Lợi Ích Không Thể Bỏ Lỡ

Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc – Quy Định, Mức Đóng Và Lợi Ích Không Thể Bỏ Lỡ

Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc (BHXHBB) là một hình thức bảo hiểm mà tất cả công dân Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của pháp luật. Mức đóng BHXHBB được xác định dựa trên mức lương của người lao động và có sự điều chỉnh hàng năm. Có ba lý do chính tại sao việc tham...
Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì? 4 Yếu Tố Quan Trọng Định Nghĩa Vốn Doanh Nghiệp

Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì? 4 Yếu Tố Quan Trọng Định Nghĩa Vốn Doanh Nghiệp

Vốn Chủ Sở Hữu đề cập đến số tiền, tài sản và nguồn lực mà chủ sở hữu đầu tư vào một công ty hoặc tổ chức. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét 4 yếu tố quan trọng của vốn chủ sở hữu. 1. Vốn góp: Đây là số tiền hoặc giá trị tài sản mà các cổ đông hoặc thành viên góp...